Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

EU – Jen pojďte dál

Informační střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice a Europe Direct Dvůr Králové n. L. se rozhodla rozšířit povědomí o existenci sítě Europe Direct i do krajského města Hradec Králové.

Dne 29. 3. se uskuteční informační akce ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v rámci projektu: „EU – Jen pojďte dál“.

Obě střediska Europe Direct připraví společný stánek v přízemí knihovny, kde v době od 13.00 do 15.00 hodin budou mít zájemci možnost získat informace o Evropské unii, probíhajících soutěžích a užitečné publikace z Bookshopu.

Zdroj: Europedirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“