Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projekt "E-Bezpečí"

Projekt, zaměřený na prevenci v oblasti ICT (co je ICT - http://www.zkusit.cz/proc-zkusit/co-je-ict.php)

Projekt E-Bezpečí je preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů.

Vše o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz

Více na:
  1. Víte co je kyberšikana? - http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspx
  2. On-line prezentace - http://prezentace.e-bezpeci.cz/
  3. Chcete nahlásti nelegálí obsah na Internetu? - www.cervenetlacitko.cz
Zdroj: Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“