Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Masopust na statku

Staročeská zabíjačka, obchůzky masopustních maškar, pečení chleba a buchet, ukázky zvykosloví.

Koná se na Šrámkově statku, Hradec Králové - Piletice v neděli 6. března, 10 - 16 hodin.

Program naleznete na stránkách www.sramkuvstatek.cz/program.html

Zdroj: Šrámkův statek Piletice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“