Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Do poslední nitky: šití hraček a doplňků ze zbytků

Ve středu 9. března od 16.30 jsou všichni ti, kteří rádi tvoří, zváni na workshop, který ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové pořádá Ateliér ženy. Bude se konat jako obvykle v učebně v 5. NP. Tentokrát si můžete vyrobit hračky pro děti nebo doplňky pro sebe či své blízké. Materiál je zajištěn, ale aktivitě se meze nekladou - můžete si přinést i vlastní. Co se týká výrobních nástrojů, doporučujeme vlastní nůžky.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/3c43d3e5-1039-42a4-a141-6efc82cf0da4/Do-posledni-nitky--siti-hracek-a-doplnku-ze-zbytku.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“