Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literární dílny: Roland Barthes - popis jednoho zápisu

V úterý 29. března se koná v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny další přednáška z cyklu Literární dílny. Tentokrát na téma Roland Barthes. Svou knihu budou prezentovat Mgr. Jakub Češka, Ph.D., a Mgr. Josef Fulka, Ph.D. Po přednášce bude možno zakoupit knížky přednášejících: Jakub Češka: Zotročený mýtus: Roland Barthes; Josef Fulka: Roland Barthes - od ideologie k fantasmatu.

Začátek v 17.00 hod.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“