Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Horní Maremma - méně známá část jižního Toskánska

Ve středu 30. března pořádá Společnost přátel Itálie ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou nejen cestopisnou přednášku s názvem Horní Maremma - méně známá část jižního Toskánska. Dějiny, památky, způsob života, toskánská kuchyně...
Přednáší Jan Kříž.

Začátek v 18.00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/19fee566-ff7d-40a8-b120-f97be205bb07/Horni-Maremma---mene-znama-cast-jizniho-Toskanska.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“