Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference Osobnost - vlast - hodnoty

Katedra kulturních a náboženských studií PdF zve na konferenci Osobnost - vlast - hodnoty, která se bude konat v rámci Pedagogických dnů ve středu 23. března 2011 od 10 hodin v prostorách Objektu společné výuky. Jako slavnostní host se konference zúčastní pražský arcibiskup mons. Dominik Duka.​

Bližší informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/Osobnost,%20vlast,%20hodnoty%20-%20program.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“