Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference České, slovenské a československé dějiny 20. století VI.

Historický ústav Filozofické fakulty UHK pořádá ve dnech 22. – 23. března 2011 konferenci mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Konference se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty UHK (nám. Svobody 331). Všichni zájemci o historii jsou srdečně zváni.​

Bližší informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/H%C3%9A%20konference%202011.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“