Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Informační schůzka AIESEC - zahraniční stáže

AIESEC Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na Informační schůzku, kde se dozvíte informace o nabídce zahraničních stáží. Informační schůzky se konají 21. a 22. března od 19 hodin v učebně A3 v Objektu společné výuky.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“