Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nabídka exkurze do Berlína a Postupimi

Katedra německého jazyka a literatury PdF pořádá ve dnech 29. dubna - 1. května 2011 exkurzi do Berlína a Postupimi. Exkurze je určena studentům a akademickým pracovníkům UHK i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Přihlášky je možné podávat do konce března 2011.​

Bližší informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/Berl%C3%ADn%20a%20Postupim%20-%20info.pdf

Přihlášku naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/Berl%C3%ADn%20a%20Postupim%20-%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.doc

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“