Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Infotour a cykloturistika

12. ročník veletrhu se koná 18.3.2011 - 19.3.2011 v Kongresovém centru Aldis. Prezentují se zde kraje, obce, regiony, cestovní kanceláře a agentury, vydavatelství a další subjekty z oblasti CR. Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program cestopisných přednášek pro veřejnost.

Infotour a cykloturistika je největší veletrh cestovního ruchu v královehradeckém kraji. Veletrh již tradičně značí možnost představit návštěvníkům i odborné veřejnosti aktuality z oblasti cestovního ruchu, seznámit je s nabídkou regionů, krajů i měst a dále prezentovat novinky cestovních kanceláří, lázní nebo wellness a ostatních volnočasových center.

Vstup na akci a na všechny besedy a přednášky cestovatelů je zdarma.

Bližší informace naleznete na stránkách veletrhu www.infotourhk.cz

Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“