Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rozmanitý svět dobrovolníků

Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové při příležitosti Týdnů pro neziskový sektor a Evropského roku dobrovolnictví pořádá ve středu 9.3.2011 konferenci Rozmanitý svět dobrovolníků.

Konference je určena zájemcům o problematiku dobrovolnictví z řad studentů, pracovníkům neziskových organizací, knihoven, krajů a obcí a odborné veřejnosti.

Vstupné: zdarma
Přihláška: prostřednictvím formuláře na www.krasnno.cz nejpozději do 7. 3. 2011

Více informací naleznete na stránkách www.krasnno.cz.

Zdroj: Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“