Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Znalostní soutěž „EUROTIME 2011"

Střediska EUROPE DIRECT v České republice a Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž hlavní činností je podpora informovanosti o evropské integraci, vyhlásily znalostní soutěž „EUROTIME 2011“ pro věkové kategorie 0 - 14 let a 15 - 99 let.

Soutěž probíhá formou znalostního kvízu s tématikou Evropské unie a na jeho vyplnění se může podílet opravdu celá rodina. Každý si může vyplnit test sám za sebe a zkusit štěstí. Soutěží se o notebooky. Vyhrát můžete hned dvakrát!

Pravidla soutěže jsou ke stažení - http://www.europedirect.cz/files/soubory/Dvur_Kralove/Pravidla_souteze_Eurotime_2011.pdf

Z došlých, správně vyplněných, kvízů budou v jednotlivých centrech Europe Direct vylosováni v každé kategorii tři výherci. Navíc z těchto regionálních výherců budou opět vylosováni dva šťastlivci, jeden v dětské (0 – 14 let) a jeden v dospělé kategorii (15 – 99 let), kteří získají notebook od Zastoupení Evropské unie a kteří budou pozváni slavnostní celorepublikové vyhlášení do Evropského domu v Praze. Výsledky soutěže a výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na webových stránkách www.europedirect.cz.

Vyplněný, celý kvíz je nutné doručit do 29. dubna 2011 (celých kvízů s vašimi odpověďmi, ne pouze seznamů odpovědí bez názvů otázek).

Možnosti doručení vyplněného kvízu:
- osobně do informačního centra EUROPE DIRECT Dvůr Králové n. L.
- poštou na adresu informačního centra EUROPE DIRECT Dvůr Králové n. L., E. Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n.L.
- e-mailem na adresu informačního centra EUROPE DIRECT Dvůr Králové n.L. europe-direct@ssis.cz

Kvíz pro kategorii 0 - 14 let - http://www.europedirect.cz/files/soubory/Dvur_Kralove/kviz_eurotime_2011_0-14let_eddvur_kralove.doc

Kvíz pro kategorii 15 - 99 let - http://www.europedirect.cz/files/soubory/Dvur_Kralove/kviz_eurotime_2011_15-99let_eddvur_kralove.doc

Zdroj: Europedirect Dvůr Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“