Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny frankofonie

Dny frankofonie se konají v pátek 25. března v 10 hodin, v přednáškovém sále Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177.

Příspěvek studentů Gymnázia J. K.Tyla v Hradci Králové a gymnazistů z francouzského lycea v Castres, který bude spojen s přednáškou o výuce literatury na francouzském gymnáziu.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“