Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava obrazů Růženy Rákosníkové

Knihovna města Hradce Králové vás zve na minivernisáž výstavy obrazů paní Růženy Rákosníkové.

Akce se koná 17.3. od 17.00 v prostorách dospělého oddělení pobočky KMHK v Kuklenách, Pražská 127.

Plakátek naleznete na stránkách http://knihovnahk.cz/AKTUALITY/obraz.pdf

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“