Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projekt Praga-Haiti

23.3.2011 od 19:00 se koná setkání a přednáška v rámci projektu Praga-Haiti.

Projekt Praga-Haiti představí jeho organizátor Václav Vacek Dozvíme se o vrtání studní, legendární Pragovce, potížích s haitskou zkorumpovanou byrokracií, o bídě obyvatel této latinskoamerické země aj.

Koná se v Černilově v sále Kulturního a spolkového domu. (Černilov 215, http://ulita.cernilov.eu)

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.diecezehk.cz/repository/files/_akce/2011/HAITI_Vacek_23_3_2011.pdf

Zdroj: Královéhradecká diecéze, Biskupství královéhradecké
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“