Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednášky k dějinám umění

Galerie moderního umění připravila pro milovníky umění i zájemce o studium na uměleckých školách dva cykly přednášek.

 • Umění 10. - 18. století – od románského umění k baroku
  Přednáší Klára Zářecká
  • čtvrtek 24. února 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Románské umění
  • čtvrtek 10. března 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Svět katedrál
  • čtvrtek 7. dubna 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Umění doby Karla IV.
  • čtvrtek 28. dubna 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Umění pozdní gotiky
  • čtvrtek 19. května 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Italská renesance
  • čtvrtek 2. června 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Česká renesance a manýrismus
  • září 2011
   Barokní architektura - Gesamtkunstwerk
  • říjen 2011
   Sochařství období baroka - M. B. Braun a F. M. Brokof
  • listopad 2011
   Od Karla Škréty po Václava Vavřince Reinera - barokní malířství
  • prosinec 2011
   Vrcholné baroko v Římě - Bernini, Boromini, Caravaggio
 • Umění 19. – 21. století - od klasicismu k současnosti
  Přednáší Martina Vítková
  • úterý 22. února 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Klasicismus a romantismus
  • úterý 8. března 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Realismus, impresionismkus a otcové moderní malby - od Courbeta ke Gauguinovi
  • úterý 29. března 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Subjektivní konec století - secese, symbolismus, dekadence, naturalismus
  • úterý 12. dubna 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Úsvit moderny - fauvismus, expresionismus, kubismus
  • úterý 10. května 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Mezizálečná doba avantgard - futurismus, dada, surrealismus, Devětsil
  • úterý 14. června 2011 v 10.00 a v 17.00 hodin
   Poválečná doba - abstrakce, nový realismus, informel, 60. léta
  • září 2011
   Obraz - od abstrakce přes hyperrealismus až do současnosti
  • říjen 2011
   Sochy, objekty, instalace - od Rodina do současnosti
  • listopad 2011
   Fotografie, jeden z jazyků současného umění - od dokumentu k fenoménu
  • listopad
   Maximální nasazení - performance, umění ve veřejném prostoru a sociální tendence
Místo konání – přednáškový sál Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké nám. 139/140.

Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč, předplatné na každý cyklus deseti přednášek 300 Kč.

Oba cykly jsou vhodné pro všechny zájemce o starší a současné umění, pro studenty, nadšence i pro uchazeče o přijetí na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (teorie umění, kulturní dějiny, design, architektura, výtvarná pedagogika, film, scénografie). Absolvent kurzu se bude umět orientovat v expozicích staršího a současného umění u nás i v zahraničí, lépe porozumí textům o umění v odborných časopisech, v knihách či na webu. Absolvent nejméně 8 přednášek cyklu získá potvrzení o absolvování kurzu Galerie moderního umění. V příštím roce navážeme pokračovacím cyklem přednášek zaměřeným na významné osobnosti a fenomény umění obou období.

Dotazy a informace na odborném oddělení Galerie moderního umění, tel. 495 582 722 nebo elektronickou poštou na odborne@galeriehk.cz – Martina Vítková.

Zdroj: Galerie moderního umění v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“