Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Francie očima Jana Šmída

Promítání, beseda a autogramiáda známého spolupracovníka Českého rozhlasu a České televize, autora populárních knih o Francii.

Koná se v pondělí 14. února v 18.00 hodin, Malý sál Adalbertina.

Předprodej vstupenek v Informačních centrech nebo hodinu před začátkem v přísálí Adalbertina.

Bližší informace naleznete na stránkách www.jansmid.cz

Zdroj: Adalbertinum
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“