Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Naučte se pečovat o staré stromy

Kurz péče o staré dřeviny můžete navštívit od 25. do 27. února v Pěčínských alejích v Orlických horách. Akce se uskuteční v rámci programu Zasaď si svůj strom Hnutí Brontosaurus. Během této víkendové akce se mohou zájemci těšit na názorné ukázky prořezávání stromů s odborným výkladem a následně si to budou moci sami vyzkoušet v terénu. Přihlášení na kurz je možné u Moniky Kašparové na telefonu 776 106 465 či e-mailu manacasper@seznam.cz.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“