Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

beseda Trans-America

V sále KTZ v Lovčicích se v sobotu 26.2. od 17 hodin uskuteční cestovatelská beseda Trans-America. Na kole napříč severní Amerikou s cykloturisty Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem. Lucie a Michal spolu od roku 1994 absolvovali řadu cyklistických výprav, na kontě mají přes 118 tisíc expedičních cyklokilometrů, jsou autory sedmi cestopisných knih.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“