Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří ve Floristické škole v Hradci Králové

„Na sobotu 26. února jsme do budovy školy v Jiráskových sadech připravili hned tři akce. Uskuteční se tu seminář pro dospělé, zkoušky zde budou skládat floristé. Ale především tu bude od 10 do 16 hodin den otevřených dveří. Přijít mohou zájemci v daných hodinách kdykoliv, kdy jim to bude vyhovovat. Rodičům i zájemcům o studium přiblížíme náš celý systém vzdělávání.“ /ředitel školy Milan Jehlička/

Floristická střední škola v Hradci Králové má nyní šest set studentů a je jedinou školou v České republice s maturitním studijním programem „Floristický design.“

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“