Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Skotsko

Ve středu 26. ledna 2011 jste od 18:00 hodin zváni na diashow PaedDr. Libora Turka, která se koná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Podíváte se do Glasgow, na skotská jezera (např. Loch Ness), nejmalebnější údolí Skotska Glen Coe, ostrov Skye s korálovými plážemi nebo navštívíme Dunvegan - nejstarší hrad Velké Británie.

Čeká na vás 300 diapozitivů, materiály, suvenýry a skotská hudba.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/837a094c-04fc-4b0a-8e68-6671f39815f3/Skotsko.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“