Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zatmění slunce na Velikonočním ostrově

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové vás zve na cestopisnou přednášku .

Přednáška se koná 26. 1. 2011 od 18.00.
Přednáší Martin Navrátil.

Jedenáctého července roku 2010 byl viditelný v jižním Pacifiku nejkrásnější astronomický úkaz - zákryt Slunce Měsícem. Z pevniny byl úkaz pozorovatelný především z Polynésie a z jižního cípu Jižní Ameriky. Nejlákavějším místem, které stín Měsíce přecházel, byl Velikonoční ostrov.
Velikonoční ostrov je na nejodlehlejším obydleném místě na Zemi, proto je zde krásně temná noční obloha vhodná k pozorování astronomických úkazů.. Díky vzdálenosti a nedostupnosti ostrova zde není přílišný turistický ruch - kromě několika farem ve vnitrozemí ostrova a pár samotářů je jediným obydleným místem vesnice Hanga Roa.

Zdroj: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“