Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří - Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha pořádá každý měsíc od ledna do září Den otevřených dveří. Při této příležitosti se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o způsobu podávání přihlášek, přijímacím řízení, ale také o studijních oborech, termínech výuky, výuce cizích jazyků na MUP atd. Uchazeči mají také možnost setkat se s jednotlivými vedoucími kateder a osobně se zeptat na to, co je zajímá.

Dny otevřených dveří v Hradci Králové probíhají v sídle střediska, Štefánikova 566, (Areál ZŠ, pavilon U3), Posluchárna 1 - vždy v 16.30 v těchto termínech:
26. 01. 2011
23. 02. 2011
23. 03. 2011
20. 04. 2011
18. 05. 2011
15. 06. 2011
01. 09. 2011
19. 09. 2011

Bližší informace naleznete na stránkách univerzity www.mup.cz (stránky královéhradeckého střediska - www.mup.cz/cs/hrk).

Zdroj: Metropolitní univerzita Praha
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“