Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Koná se ve středu 22. prosince od 19 hodin, Velký sál Adalbertina, Hradec Králové.

Známou mši Jana Jakuba Ryby přednese Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové, sbormistryně Lenka Lipenská za doprovodu Symfonického orchestru DECAPODA, dirigentka Miluše Barvínková.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“