Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Licenční kurz průvodce v cestovním ruchu (s anglickým nebo německým jazykem)

Univerzita Hradec Králové nabízí licenční kurz průvodce v cestovním ruchu (s anglickým nebo německým jazykem).

Rozsah: 60 hodin
Termín: soboty, únor - červen 2011
Cena: 5 400 Kč
Cíl: Příprava podle požadavků na průvodcovské zkoušky, které budou vykonány na závěr kurzu. Úspěšní absolventi obdrží licenci průvodce. Tento kurz je zároveň vhodnou přípravou k přijímacím zkouškám na obor Management cestovního ruchu. Kurzu se účastní i zájemci z řad veřejnosti.

V rámci kurzu studenti absolvují:

1. Předměty cestovního ruchu (ČR) - 30 hodin (dějiny kultury pro ČR, informatika a management v ČR, ekonomika ČR a práce cestovních kanceláří, teorie a technika ČR, geografie ČR, metodika práce průvodce)

2. Anglický jazyk nebo německý jazyk - 30 hodin (důkladné zopakování a procvičení gramatických a stylistických jevů, práce s neznámým textem a systematizace slovní zásoby)

Elektronická přihláška:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/elektronicka-prihlaska/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“