Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Horolezci si poprvé mohou zalézt na Krkonošském ledopádu

Ochranáři Krkonoš oznámili, že pro nadcházející zimní sezonu vyhradili jednu horolezeckou lokalitu, ve které je možné legálně provozovat lezení po vodním ledu.

Jde o dvacet metrů vysokou skálu na pravém břehu Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit (modrá značka, Špindlerův Mlýn–Labský důl; ke skále vede neupravená přístupová pěšina lesním porostem). Tu pokrývá ledopád o mocnosti několika cm až desítek cm.

Lezení na ledopádech lze provozovat, jen bude-li ve zmíněné lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která zajišťuje lezení bez poškození skalního povrchu a vegetace. Do ledu nebudou vysekávány stupy, chyty nebo schody a oblast ledopádu nebude nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu.

Horolezectví na vyhrazeném skalním útvaru mohou provozovat pouze zájemci, kteří se předem zaregistrují v rezervačním systému Správy KRNAP na webové adrese http://ledopad.krnap.cz.

Zaregistrovaní si musí vyzvednout papírový doklad jako oprávnění k horolezecké činnosti pro daný den na informačním centru Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Na každý den bude zaregistrováno maximálně šestnáct osob.

Lezecká sezona je vyhrazena od 15. prosince 2010 do 31. března 2011. Lézt se může v době od 8 do 17 hodin. Správa Krkonošského národního parku upozorňuje ledolezce, že nezajišťuje opatření k jejich bezpečnosti. Každý provozuje horolezeckou činnost na vlastní zodpovědnost, popřípadě sám zodpovídá za osoby mladší patnácti let, které jsou s ním zaregistrovány.

Bližší informace naleznete na stránkách ledopad.krnap.cz.

Kam volat při úrazu?
Horská služba: http://www.horskasluzba.cz/
Telefony: (+420) 602 448 338 nebo (+420) 499 433 230, (+420) 499 433 239

Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“