Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Promítání dokumentů Sedm světel a Ztráta slušnosti

V rámci cyklu přednášek Jeden svět na školách, pořádaného Katedrou filozofie a společenských věd FF UHK ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, zve Univerzia Hradec Králové na promítání dokumentů Sedm světel a Ztráta slušnosti a následnou diskuzi s režisérkou Olgou Sommerovou. Akce se koná ve čtvrtek 18. listopadu 2010 od 14:30 v aule UHK v objektu společné výuky (Hradecká 1227).

Více informací naleznete na stránce http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/kalendar-akci/seminare-setkani-besedy/Documents/Jeden%20sv%C4%9Bt%20na%20%C5%A1kol%C3%A1ch%20-%20pozv%C3%A1nka.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“