Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Studentské závody v lezení

​Katedra tělesné výchovy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zve nejen studenty UHK na závody v lezení na umělé stěně, které se konají ve středu 24. listopadu 2010.

Více informací naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/kalendar-akci/akce-mimo-uhk/Documents/Studentsk%C3%A9%20z%C3%A1vody%20v%20lezen%C3%AD.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“