Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Univerzita Hradec Králové dobudována

Od prvního ledna 2011 získá Univerzita Hradec Králové svou cílovou podobu vysoké školy sdružující pět součástí. K existujícím čtyřem fakultám, a sice Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě, přibude vysokoškolský Ústav sociální práce. O jeho vzniku rozhodl 20. října 2010 akademický senát univerzity na základě úspěšného projednání univerzitní žádosti v akreditační komisi vlády. Založením ústavu se završí dvacetileté úsilí o vybudování multifakultní vysoké školy se širokým spektrem oborů, které jsou sdruženy ve specializovaných fakultách.

Ústav sociální práce vznikne podobně jako nedávno zřízená Přírodovědecká fakulta UHK oddělením od mateřské Pedagogické fakulty. Nejedná se tedy o založení nové součásti vysoké školy na zelené louce, ani o zvyšování počtu studentů. Univerzita má dlouhodobě akreditovány veškeré obory, které budou pod hlavičku nového ústavu převedeny, a již nyní v nich studuje téměř 600 studentů. O vzdělání v sociálních vědách je dlouhodobě obrovský zájem, a proto královéhradecká univerzita již od devadesátých let usilovala o vznik specializované samostatné součásti, která by těmto disciplínám nabídla lepší podmínky k rozvoji a studentům umožnila získat vzdělání v součásti s odpovídajícím názvem a strukturou.

Ústav sociální práce nabídne studium v již existujících bakalářských oborech Sociální práce, Sociální a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné správě a Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností. Nejlepší absolventi bakalářských studijních oborů mají již nyní možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Sociální práce. Držitelé diplomu z Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové získají kvalitní vzdělání a uplatnění v široké škále profesí ve státní správě, samosprávě a v neziskovém sektoru.

- Ondřej Tikovský, kancléř UHK -

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“