Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lifelong Learning Program Erasmus - návštěva ze Švédska

Ve středu 6. října 2010, v rámci programu LLP - Erasmus, navštíví Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové koordinátorka Erasmu Ms. Karin Dejke a Prof. Elisabeth Hansson ze Sahlgrenske Academy, University of Gothenburg, Švédsko.

Setkání proběhne 6.10. od 08:30 hod. v Zasedací místnosti děkanátu LF.

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“