Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška prof. Miloše Novotného

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd, Katedra analytické chemie Vás zvou na přednášku "Chemical Communication in Mammals and Birds: Some Lessons from Chemical Ecology and Biochemistry", kterou přednese Prof. Dr. Miloš V. Novotný (National Center for Glycomics and Glycoproteomics, Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN, USA).

Přednáška se bude konat v Pardubicích v úterý 12. října 2010 od 10:00 hodin na učebně S20 (1. podlaží budovy FChT – HB/D).

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“