Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž IT Medik

Lékařská fakulta v Hradci Králové vyhlašuje neanonymní soutěž pro studenty i širokou veřejnost "Návrh zhotovení loga projektu IT Medik. Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií"

Cílem soutěže je najít nápadité a originální černobílé logo pro výše uvedený projekt, který se bude realizovat od října 2010 až do října 2013. Obsahem projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vytvořením e-learningových kurzů a elektronických studijních opor.

Odevzdání soutěžního návrhu: nejpozději 29. října 2010 do 14.00 hodin
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
děkanát - grantové oddělení
Jana Bezdíčková, tel. 495 816 461, e-mail: bezdickovaj@lfhk.cuni.cz

Vyhlášení výsledků: od 08. listopadu
webové stránky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové - www.lfhk.cuni.cz

Vítěz bude telefonicky i písemně vyrozuměn.

Autor vítězného návrhu bude odměněn částkou 2 000 Kč.

Podmínky účasti:
Soutěž není vypsána jen pro studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové. Soutěž je vypsána jako veřejná a může se jí zúčastnit i široká veřejnost.
Každý účastník veřejné soutěže musí navržené logo projektu IT MEDIK odevzdat v daném termínu v tištěné i elektronické podobě. Dále v uzavřené a řádně zalepené obálce s nápisem „Veřejná soutěž - návrh loga IT MEDIK - neotvírat“. Do obálky k návrhu loga je nutné přiložit svoji adresu včetně telefonu pro snazší komunikaci pro sdělení výsledku.

Soutěžní podmínky a podklady jsou umístěny na internetových stránkách: http://www.lfhk.cuni.cz/.

Hodnocení soutěžních návrhů na logo vyhodnotí řešitelský tým projektu IT MEDIK.

Výsledky soutěže budou publikovány v daném termínu na internetových stránkách: http://www.lfhk.cuni.cz/.

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“