Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří v hudební knihovně

V neděli 17. 10. od 10,00 do 15,00 hodin se koná Den otevřených dveří v hudební knihovně KMHK a koncert souboru židovské hudby Mišpacha při příležitosti 70. výročí založení hudebního oddělení.

Knihovna zve srdečně všechny zájemce, kteří si chtějí pohlédnout provozy dnešní hudební knihovny. Individuální prohlídky všech výpůjčních prostor od 10 do 15 hodin, každou celou hodinu prohlídka skladů s průvodcem. Koná se: Tomkova ul. 620.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“