Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Univerzita Hradec Králové obdržela certifikát od Evropské komise

Prorektorka Univerzity Hradec Králové pro vnitřní záležitosti převzala jménem univerzity 5. října 2010 v Antverpách certifikát Diploma Supplement Label, který Evropská komise udělila Univerzitě Hradec Králové na období 2010-2013.

Slavnostního předání se zúčastnily významní představitelé Evropské komise a belgické vlády.

Dodatek k diplomu je dokument vydávaný společně s diplomem po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu. Je vydáván v široce užívaném evropském jazyce a je poskytnut automaticky a bezplatně všem absolventům univerzity. Dodatek k diplomu Univerzity Hradec Králové je vdáván ve dvojjazyčné, česko-anglické verzi.

Certifikát Diploma Supplement Label je osvědčení Evropské komise a znamená potvrzení srovnatelnosti vzdělání nabytého v různých zemích. Sděluje se jím, že vysoká škola ve svém anglickém dodatku k diplomu přesně a věcně správně popisuje absolvovaný studijní program, získané kompetence a postavení absolvované vysoké školy ve vzdělávacím systému příslušné země. Tím usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí držitelům takto označeného vysokoškolského diplomu. Přiznání certifikátu označuje Univerzitu Hradec Králové doslova za evropsky standardní a zaručuje jejím absolventům uznání vysokoškolského diplomu v zahraničí. Za velký úspěch lze jistě považovat i skutečnost, že Univerzita Hradec Králové získala Diploma Supplement Label hned napoprvé.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“