Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Austrálie I. díl - Country

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na přednášku Jiřího Hrušky. Koná se ve čtvrtek 14.10.2010 od 18 hodin.

Postřehy z cestování po jihovýchodě a jihozápadě Austrálie obydlenými a produktivními oblastmi zvanými „country“, přírodní zajímavosti (národní parky), australská fauna a flóra, některá velká města (Melbourne, Adelaide).

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“