Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projekt "Můj Gočár"

Do 31. 10. 2010 můžete v Muzeu východních Čech v Hradci Králové shlédnout výstava fotografií studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.

Výstava Můj Gočár je výběrem z cca 45 příspěvků studentů druhého a čtvrtého ročníku. Je zjevné, že každý si toho „svého Gočára“ našel. Někdo pracovat pouze s autentickými fotografiemi, pro někoho byly pořízené fotografie odrazem pro osobitou hru.
Cílem projektu Můj Gočár bylo přitáhnout pozornost studentů, připravujících se pro dráhu architektů, designérů a výtvarníků k této jedinečné osobnosti. Nechat promlouvat samotné stavby bez poučení předem, jak je třeba se na ně dívat, co je na nich pozoruhodného, výjimečného. Zprostředkovat setkání architektury a člověka s fotoaparátem v ruce. Bylo pouze na nich, jakou formu zvolí, zda se zaměří na jednu nebo hned několik staveb, jak budou získaný materiál zpracovávat. Nezanedbatelným záměrem bylo také prohloubit vnímavost a citlivost mladých lidí k prostředí, ve kterém žijí.
Autorkou a realizátorkou projektu Můj Gočár je Mgr. Jana Krejzová, vyučující výtvarné předměty na SUPŠ HNN Hradec Králové.

Otevírací doba: denně mimo pondělí 9-17 hodin

Zdroj: Muzem východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“