Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiří Pavel: F-2074 vzpomíná

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve 23. 9. 2010 od 17.00 na slavnostní uvedení knihy.

V květnu 2010 uplynulo 65 let od konce druhé světové války a v dubnu tohoto roku oslavil své 88. narozeniny pan pplk. Jiří Pavel, rodák z Říkova u České Skalice, vlastenec a východočeský patriot, který v současné době žije v Leamingtonu Spa ve Velké Británii a pravidelně každoročně navštěvuje svoji rodnou vlast.
Kniha pamětí válečného veterána popisuje jeho životní anabázi. Hlavní pozornost je zaměřena zejména na podrobnosti jeho odchodu do zahraničního odboje a jeho aktivní účast v rámci čs. pozemních jednotek ve Velké Britanii.

Akce je určena široké veřejnosti, vstup volný.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“