Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

přednáška "Možná krize jako cesta k sebereflexi"

Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR, arcibiskup trnavský, prosloví v rámci své návštěvy Hradce Králové přednášku na téma Možná krize jako cesta k sebereflexi. Akce se koná 29. září 2010 v 10.45 hod. v Aule - J1 Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“