Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Policie láká na kontroly aut bez pokut

Kontrola přesnosti rychloměrů v autě, povinné výbavy, účinnosti tlumičů, bodu varu brzdové kapaliny a nemrznoucích směsí či kontrola seřízení světlometů. To vše nabídne mimořádná preventivní akce pořádaná krajskou policií v areálu spolupracující firmy APM Automotiv v Hradci Králové–Plačicích. „Ve středu 22. září si všichni zájemci mohou nechat na místě bezplatně ověřit, zda technický stav jejich vozidel odpovídá požadovaným normám. To vše zdarma a bez sankcí vyplývajících z případných zjištěných závad,“ uvedla Lenka Burýšková z krajského ředitelství Policie České republiky.

Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“