Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří PDZ na Kavčím plácku

Péče o duševní zdraví o. s. vás zve na "Den otevřených dveří PDZ na Kavčím plácku". V rámci tohoto dne se pořádají artterapeutické dvacetiminutovky, přijďte, a věnujte si 20 minut péče o své duševní zdraví u dobrého čaje.

Koná se 29. 09. 2010 od 10:00 do 16:00 hodin, Kavčí plácek 121, Hradec Králové 3.

Zdroj: Péče o duševní zdraví o. s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“