Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Smíšek

Festival krátkých animovaných filmů a pásem v Rychnově nad Kněžnou.
Tento nově vzniklý festival navazuje na tradici úspěšných filmových festivalů Rychnovská osmička a Filmový smích.

Druhý ročník se koná se 30.9.2010 - 1.10.2010 v kině v Rychnově nad Kněžnou.

Ve spolupráci se studenty katedry animované tvorby Filmové akademie M. Ondříčka, www.kulturark.cz.

Zdroj: Město Rychnov nad Kněžnou
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“