Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lidové písně Jižních Slovanů

Literárně-hudební pořad, kterým bude provázet prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. z Masarykovy Univerzity v Brně, předseda Společnosti přátel jižních Slovanů v ČR. Můžete se těšit na originální melodie, ukázky písní i obrazový doprovod. Vstup volný.

Koná se v úterý 5. října v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“