Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

VII. Hradecké dny sociální práce

Katedra sociální práce a sociální politiky pořádá ve dnech 1. a 2. října 2010 mezinárodní vědeckou konferenci VII. Hradecké dny sociální práce.

Podrobné informace v češtině a angličtině naleznete na stránkách fakulty - http://www.kspsp.info/ecce/index.html

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“