Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Královéhradecké krajské dožínky

Dne 17.9.2010 se v Šimkových sadech koná akce „Den zemědělství". Zemědělství a potravinářství kraje se zde prezentují pro základní a střední školy.

V sobotu 18.9.2010 se v Šimkových sadech konají 7. Královéhradecké krajské dožínky, které firma Chovservis a.s. již tradičně spolupořádá společně s Královéhradeckým krajem a zemědělskými organizacemi.
Od 10 hodin budou probíhat na několika scénách doprovodné akce. Na hlavním pódiu vystoupí kromě jiných i Janek Ledecký s kapelou nebo oblíbená skupina Zelenáči. V pravé poledne pak právě zde proběhne slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších krajských zemědělců, předání dožínkových věnců a také vyhlášení soutěže Potravinář roku a Regionální potravina.
 
To nejlepší z produkce našich zemědělců a potravinářů, řada atrakcí a stánků a také spousta doprovodných kulturních akcí pro malé i velké – takto lze ve stručnosti charakterizovat hlavní body programu Královéhradeckých krajských dožínek. Na malém pódiu se kromě hudebních skupin představí i mažoretkové soubory. Svůj program nabídne rovněž Obec Slováků a pro nejmenší budou připraveny loutkové pohádky. Také v sobotu se mohou návštěvníci těšit na ukázky práce zemědělců z celého královéhradeckého kraje. Přímo v areálu sadů budou navíc již od čtvrtka připraveny nejrůznější zábavné atrakce. Průvod vyjde v sobotu v 10.30 z Ulrichova náměstí a přes Masarykovo náměstí dorazí do Šimkových sadů.

Zdroj: http://www.chovservis.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“