Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Venkovy a venkované

Během září 2010 mají všichni návštěvníci knihovny možnost navštívit výstavu s názvem Venkovy a venkované, která se uskuteční ve Studijní a vědecké knihovně v galerii Automat ve 2. NP.

Výstavu "Venkovy a venkované" pro Vás připravili pracovníci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK ve spolupráci s Geografickou knihovnou PřF UK. Výstava si všímá společenských, ekonomických a kulturních změn na českém venkově, především těch, které nastaly po roce 1989.

Velká část výstavy se zabývá hodnotami krajiny, jejich vnímáním, využitím pro různé formy cestovního ruchu. Nechybí ani témata zemědělství či doprava, ovšem na výstavě najdete také oddíly věnované netradičním aspektům, jakými jsou pohřbívání na venkově, duchovno a religiozita. Na jednotlivých panelech výstavy je zdůrazněn probouzející se fenomén venkovanství, k němuž může přispět i školství a působení nejrůznějších spolků a organizací.

Výstavu můžete navštívit do 1. října.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“