Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny evropského dědictví 2010 v Hradci Králové

Dny evropského dědictví se konají pod záštitou Rady Evropy a v České republice budou probíhat od 11. do 19. září s tématem „Duše památek“. Město Hradec Králové připravilo program na neděli 12. září se zaměřením na období Salónu republiky. Využijte jedinečné možnosti prohlédnout si výjimečné stavby a prostory, které nejsou běžně přístupné a vybrané stavby navíc i s odborným výkladem.

Seznam otevřených staveb a prostor v Hradci Králové najdete na stránce http://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2010-v-hradci-kralove

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“