Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ex Libris Emila Orlika

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete až do 14. 11. 2010 shlédnout výstavu "Ex Libris Emila Orlika".

U příležitosti konání této výstavy se v úterý 12. října 2010 od 18 hodin v muzeu uskuteční přednáška PhDr. Arna Paříka, kurátora Židovského muzea v Praze.

Emil Orlik (Praha 1870 – Berlín 1932) patřil k významným kosmopolitním osobnostem evropského výtvarného života přelomu 19. a 20. století. Jeho rozsáhlou tvorbu tvoří široká škála výtvarných projevů – od kreseb přes grafiku až k malbě; dodnes jsou vysoce ceněny zejména grafické portréty jeho současníků. Výstava ex libris, která pochází ze soukromých sbírek rakouských sběratelů, představuje téměř kompletní pohled na část jeho tvorby, která znamenala mimořádný umělecký přínos oboru drobné užité grafiky své doby.

Pro návštěvníky bude zajímavá i konfrontace s paralelní výstavou ex libris japonského, protože Orlik při svých dvou cestách do Japonska (1900 a 1911) se tamními náměty inspiroval. Publikací svých značek v Japonsku stál u zrodu umění ex libris v zemi vycházejícího slunce.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“