Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rok v Polabí

V Rokytově výstavní síni (Kavčí plácek 121, Hradec Králové 3), byla otevřena nová výstava, "Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje regionu".
Výstava je zaměřená na lidové tradice a řemeslnou výrobu v Polabí na počátku 20.století.

Uvidíte:
Zvykoslovné předměty a modely figur, doprovázející tradiční lidové svátky, typické pro Polabí, Podkrkonoší a Krkonoše
Řemeslné výrobky a související nářadí a náčiní
Výrobky označené ochrannou známkou „Regionální originální produkty“
Prezentaci patnáctiletého fungování SEVERu

Můžete zakoupit:
Řemeslné výrobky výrobců z blízkého okolí (výrobky z filcované vlny, waldorfské panenky, šperky…..
Publikace zaměřené na řemeslnou výrobu, lidové zvyky a obyčeje, recepty….

Zažijete:
Zábavu a poučení při samostatném využití připraveného interaktivního programu

Doprovodné akce:
9.10., 9-12hodin: Podzimní čarování. Pestrý program pro rodiče (prarodiče) s předškolními dětmi. Hry, tvoření, pohádka...
9.10., 15:30 – 18hodin: Podzimní inspirace I – Sláma a kukuřičné šustí, rukodělná dílna.
13.11., 15:30 – 18hod: Podzimní inspirace II – Filcování vlny, rukodělná dílna
2.12., 15:30 -18hod: Zimní čarování. Pestrý program pro rodiče (prarodiče) s dětmi. Hry tvoření, pohádka...
2.12., 15:30 – 18hodin: Zimní inspirace – Výroba adventních věnců a vánočních aranžmá.
24.-27.11., 8.12.-11.12., 14.12.-18.12.: Advent, dopolední program pro školní kolektivy.
- Na všechny doprovodné akce je třeba se předem objednat na tel.č. 495 580 319

Otevřeno: úterý až pátek 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
(v době doprovodných akcí je výstava pro veřejnost uzavřena)
Vstupné: 20,- Kč
Výstava trvá do 18.12.2010

Zdroj: Středisko ekologické výchovy Sever
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“