Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cikánský baron - veselohra

Veselohru se zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské lásce zahraje divadelní soubor Bratří Mrštíků z Boleradic. Známé Straussovy valčíky zahraje cimbálová muzika Primáš.

Na místě je možné hodinu předem koupit benefiční vstupenku s přednostním právem vstupu. Výtěžek se věnuje na zdravý vývoj dětí, konkrétně na pohádky pro ohrožené a postižené.

Koná se 25.9. od 19:00 ve Velkém sále Adalbertina.

Zdroj: Akce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“